Женска и мъжка полова система включително анус и ректум