Бедрата

Бедрата

Гърдите, страните на корпуса, гърбът и коремът
Интимната зона